Bekalken

Direct verband tussen bodemvruchtbaarheid, CEC en bekalken

BLGG AgroXpertus pleit voor het onderzoeken van de bodemvruchtbaarheid van percelen. Vaak blijkt uit dergelijk onderzoek namelijk dat de Cation Exchange Capacity (CEC) te laag is en daardoor de bodemvruchtbaarheid en opbrengsten onnodig achterblijven. Onnodig, omdat vooral in het geval van een te lage pH de oplossing eenvoudig is: bekalken.

Welk product kiezen?

Compleet assortiment

Sibelco biedt u een compleet assortiment kalkproducten, van droog tot vochtig, van fijn tot gekorreld. Om u zo snel mogelijk te kunnen leveren werkt Sibelco samen met een aantal betrouwbare partners.

Belangrijke rol voor de loonwerker

Bij de distributie van kalk is de loonwerker een belangrijke partner. Hij zorgt zowel voor de levering als voor het verstrooien van de kalk. U kunt als eindgebruiker de kalk ook zelf losgestort ontvangen, waarna de loonwerker voor het verstrooien zorgt.

Voor elke situatie het juiste product

Bij de keuze voor de juiste kalk zijn een aantal zaken van belang, deze bepalen voor 95 % de werking van de kalk:

 • Neutraliserende waarde van het product (NW)
 • Fijnheid
 • Reactiviteit (snelheid en percentage)
 • Verdeling in de bodem

Productoverzicht

Type kalk Merknaam NW MgO Verpakking
Droog Dolokal 54 5 25 kg, big bags, bulk
Dolokal Extra 55 10 25 kg, big bags, bulk
Dolokal Supra 57 19 25 kg, big bags, bulk
Emkal 53 0 25 kg, big bags, bulk
Winterwijkse kleidolomiet 49 7 25 kg, big bags, bulk
Vochtig Ankal 50 0 los gestort
Borgakal 53 7 los gestort
Limkal 50 0 los gestort
Gekorreld Witkal (België) 50 0 los gestort
Dologran 52 5 25 kg, big bags, bulk
Dologran 53 15 bulk
Dolokorn (België) 53 15 25 kg, big bags, bulk

Voor advies op maat over optimaal gebruik van kalk kunt u contact opnemen.

Hoofd producten

 • Licht vochtige kalk, stuift niet
 • Strooien met een schotel- of schijvenstrooier
 • Bevat 500 Zuurbindende waarde (ZBW) per ton en waardevolle sporenelementen zoals borium, magnesium, mangaan en ijzer
 • 100 % reactiviteit

 • Licht vochtige poreuze kalkmergel, stuift niet
 • Strooien met een schotel- of schijvenstrooier
 • Bevat 500 ZBW per ton en waardevolle sporenelementen zoals borium, magnesium, mangaan en ijzer
 • 100 % reactiviteit

 • Super fijne droge kalkmergel met extra magnesium
 • Leverbaar met MgO-gehaltes van 5 %, 10 % en 19 %
 • ZBW varieert met MgO-gehalte van 500 tot 570
 • Bevat waardevolle sporenelementen zoals borium, mangaan en ijzer
 • Hoge reactiviteit
Calciumvoorziening

Aandacht voor calciumvoorziening groeit

Calciumvoorziening wordt in de Nederlandse landbouw een steeds belangrijker item. Calcium is een onmisbare voedingsstof die zorgt voor sterke celwanden en een stevig gewas. Vooral op zware kleigronden is calcium belangrijk voor de bodemstructuur. BLGG AgroXpertus onderzoekt sinds kort ook de hoeveelheid calcium die in de bouwvoor voorkomt en neemt dit mee in haar bemestingsadvies dat ook rekening houdt met specifieke gewaseigenschappen. In het algemeen geldt dat op kleigrond jaarlijks 75 kg Calcium per hectare nodig is en op zandgrond 125 kg.

Om de calciumvoorziening te verbeteren worden meestal kalkprodukten met calciumcarbonaat of calciumsulfaat ingezet. Het bemestingsadvies van BLGG AgroXpertus gaat echter uit van de hoeveelheid zuiver calcium die toegediend moet worden. Hoe vertaalt u dit in een concrete productgift?

Kalkproducten als calciumbron

Wanneer de pH lager is dan 7, zijn de kalkproducten op basis calciumcarbonaat van Sibelco Europe MineralsPlus een prima calciumbron. Een dergelijk pH-niveau komt vooral voor op zand-, dal- en lössgronden. De zuren in de bodem reageren er met het calciumcarbonaat met als resultaat vrij beschikbaar Calcium voor het gewas. Met de kalkproducten van Sibelco komt er per ton product tussen de 220 en 380 kg calcium vrij, afhankelijk van het gestrooide product (Ankal, Limkal of Dolokal). Een bijkomend voordeel is dat deze kalkproducten een pH-verhogend effect hebben.

Bij een pH hoger dan 7, lossen calciumcarbonaten langzamer op en komt er te weinig vrij calcium in de bodem. In dat geval raden wij u calciumsulfaat (gips) aan om de calciumvoorziening op peil te houden.

Contact

Op de Bos 300
6223 EP Maastricht
Tel.: +31 43 366 3737
Email: industrialagro.nl@sibelco.com